№10077

Link to this page might change

Nobody likes broken or misleading links on the Internet.

However, there's no effort being made to keep page URLs durable during the early days of this project.

This may apply to all pages but notes are most certainly at risk.

Link here with caution and stay tuned.

5. tramvaja līnijas pārbūve Iļģuciemā
7. tramvaja maršruts
Rīgā 5. tramvaja maršrutā sliedes remontēja aptuveni gadu, kad tramvaja vietā pasažieriem Iļģuciema posmā nācās pārvietoties ar autobusu. Nu tramvajs ir atpakaļ uz sliedēm, taču, neraugoties uz lielajiem ieguldījumiem, uz Iļģuciemu aizvien kursē vecie tramvaji.
2024-03-20T10:44:59+00:00
Artūrs Reiljans