№10078

Link to this page might change

Nobody likes broken or misleading links on the Internet.

However, there's no effort being made to keep page URLs durable during the early days of this project.

This may apply to all pages but notes are most certainly at risk.

Link here with caution and stay tuned.

Tramvajs Slokas ielā
🚧 Šobrīd Slokas ielā, posmā no Baldones ielas līdz Mārtiņa ielai, ir noslēgušies apakšzemes komunikāciju darbi un notiek aktīvi tramvaju sliežu pārbūves darbi. Šī ir ievērojamākā šī posma sliežu rekonstrukcija pēdējās desmitgadēs. Darbus plānots pilnībā pabeigt šī gada vasaras beigās.
2024-03-20T10:49:35+00:00
Artūrs Reiljans