№10082

Link to this page might change

Nobody likes broken or misleading links on the Internet.

However, there's no effort being made to keep page URLs durable during the early days of this project.

This may apply to all pages but notes are most certainly at risk.

Link here with caution and stay tuned.

LU Akadēmiskais centrs
Ceturtdien, 21. martā, Latvijas Universitātes (LU) akadēmiskajā pilsētiņā studenti, pasniedzēji un citi klātesošie sapulcējās, lai redzētu, kā uz topošās Rakstu mājas jumta tiek uzcelts spāru vainags. Rakstu māja būs lielākā ēka gan Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, gan Latvijas Universitātei vispār. Tajā uzturēsies tikpat studentu cik pašlaik esošajās Dabas un Zinātņu mājās kopā.
2024-03-21T21:55:12+00:00
Artūrs Reiljans