№10093

Link to this page might change

Nobody likes broken or misleading links on the Internet.

However, there's no effort being made to keep page URLs durable during the early days of this project.

This may apply to all pages but notes are most certainly at risk.

Link here with caution and stay tuned.

Eksportosta
Pirmdien, 25. martā, noslēdzas starptautisks metu konkurss jauna, moderna un videi draudzīga pasažieru termināļa izbūvei Rīgā, Eksportostā. Jaunais terminālis varētu uzņemt līdz 150 kruīza kuģu un 540 kuģus gadā pasažieru un kravu segmentā. Lai gan kruīza kuģu skaits, kas ienāk Rīgā, pēdējos gados ir samazinājies, nākotnē to skaits varētu palielināties. Tiek plānots arī atjaunot regulāru prāmju satiksmi un sakārtot Eksportostas dienvidu daļu 20 hektāru platībā.
2024-03-25T08:35:00+00:00
Artūrs Reiljans