№10102

Link to this page might change

Nobody likes broken or misleading links on the Internet.

However, there's no effort being made to keep page URLs durable during the early days of this project.

This may apply to all pages but notes are most certainly at risk.

Link here with caution and stay tuned.

Hanzas iela 3b
Būvdarbi Rīgas vēsturiskajā centrā Hanzas ielā, Rīgā, kur top A klases dzīvojamais nams, rit pilnā sparā. Esam pabeiguši 968 pāļu izbūvi, gar Hanzas ielu izbūvēta pagaidu atbalstsiena (Berlīnes tipa), kā arī demontēta transformatoru apakšstacijas ēka, atbrīvojot vietu jaunajai būvei. Patlaban aktīvi notiek zemes rakšanas darbi, pāļu galu ciršana un gruntsūdeņu pazemināšana. Paralēli nepārtraukti veicam gruntsūdeņu monitoringu, ģeotehnisko uzraudzību un blakus esošo ēku monitorings. Drīzumā uzsāksim režģogu betonēšanas darbus un pagrabstāva pamatu plātnes izbūvi, kas ir būtiski projekta turpinājumam. Ēka atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā, UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzības zonā, tādēļ būvdarbi tiek īstenoti ar pietāti un cieņu pret kultūrvēsturisko mantojumu. Ēku plānots nodot ekspluatācijā 2026. gada sākumā. Projekta attīstītājs LNK Properties , arhitektūras un iekštelpu dizaina autori ir "AB3D". #LNKIndustries #mumspatikbuvet
2024-03-26T15:13:25+00:00
Artūrs Reiljans