№10285

Link to this page might change

Nobody likes broken or misleading links on the Internet.

However, there's no effort being made to keep page URLs durable during the early days of this project.

This may apply to all pages but notes are most certainly at risk.

Link here with caution and stay tuned.

RÄ«ga
Rīgas dome sākusi darbu pie lielāko apkaimju attīstības. Vispirms taisās labiekārtot 7 pilsētas daļas, kurās sakārtota un droša vide iedzīvotājus sagaida tuvāko piecu gadu laikā. To projektu izstrādei finansējumu atbalstījusi dome. Kopumā pašvaldība apņemas attīstīt vairāk nekā 30 apkaimes ārpus Rīgas vēsturiskā centra. Ko pašvaldība apkaimēs plāno mainīt, un vai vērienīgais plāns varētu pievilināt iedzīvotājus palikt Rīgā, nevis pārvākties uz Pierīgu?
2024-05-11T10:33:00+00:00
Artūrs Reiljans