ā„–9270

Link to this page might change

Nobody likes broken or misleading links on the Internet.

However, there's no effort being made to keep page URLs durable during the early days of this project.

This may apply to all pages but notes are most certainly at risk.

Link here with caution and stay tuned.

Skrejriteņu stāvvietas Rīgā
RÅ«pējoties par satiksmes dalÄ«bnieku droŔību un kārtÄ«bu pilsētas ielās, RÄ«gas paÅ”valdÄ«ba sāk ieviest mikromobilitātes rÄ«ku novietoÅ”anas zonas, kur turpmāk iedzÄ«votāji un rÄ«ku iznomātāji varēs novietot koplietoÅ”anas elektriskos skrejriteņus un elektriskos velosipēdus. Konsultējoties ar rÄ«ku iznomātājiem un iesaistot rÄ«dziniekus, Ŕīs zonas paredzēts izvietot populārākajos braucienu sākuma un gala punktos, kā arÄ« vietās, kur koplietoÅ”anas mobilitātes rÄ«ki visbiežāk rada neērtÄ«bas gājējiem un citiem satiksmes dalÄ«bniekiem.
2023-09-11T14:00:37+00:00
Artūrs Reiljans