Placewatch
Placewhat?
Chaos
Sign in

№9535

Link to this page might change

Nobody likes broken or misleading links on the Internet.

However, there's no effort being made to keep page URLs durable during the early days of this project.

This may apply to all pages but notes are most certainly at risk.

Link here with caution and stay tuned.

Tagged as
Ķengaraga tramvaja līnijas pagarinājums
Lai uzlabotu sabiedriskā transporta pieejamību, palielinātu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta apkalpoto pasažieru skaitu un izveidotu videi draudzīgu, labi attīstītu transporta sistēmu, ir uzsākti projektēšanas darbi 7. tramvaja līnijas pagarinājumam no pašreizējā tramvaja galapunkta “Dole” līdz Maskavas – Višķu ielas krustojumam. Krustojumā tiks veidots transportmijas punkts, kurā vienuviet būs pieejams savstarpēji integrēts sabiedriskais transports - autobuss/elektroautobuss, tramvajs, trolejbuss, sniedzot iespēju ērti pārsēsties no viena transporta veida citā.
2023-11-09T23:02:22+00:00
Artūrs Reiljans