Ķengaraga prettrokšņu siena

  • Explicitly tagged cards
  • Lai arī dzelzceļš ir viens no dabai draudzīgākajiem transporta veidiem, vilcienu kustība rada troksni un vibrācijas, kas var atstāt ietekmi uz apkārtējo vidi un dzelzceļa tuvumā dzīvojošo iedzīvotāju veselību. Lai noslogotākajos dzelzceļa posmos trokšņa līmeni un tā ietekmi mazinātu, LDz ir izstrādājis rīcības plānu laika periodam no 2024. līdz 2028.gadam, paredzot veikt dažādus mērķtiecīgus pasākumus.
    Valsts uzņēmums "Latvijas dzelzceļš" (LDz) bija plānojis uzstādīt prettrokšņu sienas vairākos dzelzceļa līnijas posmos. Tomēr to nav un tuvākajā nākotnē arī nebūs. Lai arī konkrēti plāni bija iecerēti jau pirms četriem gadiem, tagad atklājas, ka nav naudas. Lai mazinātu trokšņus, dzelzceļš sola vairāk uzmanības pievērst sliedēm, tās eļļojot, mainot un labojot.
    2019-05-12T20:50:17+00:00
    Artūrs Reiljans