Podnieku bērnudārzs

  • Explicitly tagged cards
  • 23.novembra sēdē Ādažu novada pašvaldības deputāti nolēma atbalstīt projekta "Jauna pirmsskolas izglītības iestāde Podniekos" dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa konkursā, lai saņemtu Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.
    2023-06-27T14:36:00+00:00
    Artūrs Reiljans