Reinvaldu iela 17

  • Explicitly tagged cards
  • 13.04.2022. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētbūvniecības padomes sēdes lēmumi. Sēdes norises laiks: 13.04.2022., 09:00 Sēdi vada: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētbūvniecības padome: Departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L.
    27.05.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi – Rīgas pilsētas būvvalde. Sēdes norises laiks: 27.05.2020., 09:00 Sēdi vada: Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte Būvvaldes padomes locekļi: Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietnieces p.i. L. Sarma (G.
    2020-05-26T08:04:14+00:00
    Artūrs Reiljans