Explicitly tagged cards

Located all over
RÄ«ga
Elektroskrejriteņus RÄ«gas centrā drÄ«kstēs novietot tikai speciāli ierÄ«kotās vietās. Savukārt pārvietoties ar tiem pilsētas vēsturiskajā centrā drÄ«kstēs ar ātrumu lÄ«dz 20 kilometriem stundā. Šādu regulējumu pilsētā dome grasās pieņemt treÅ”dien, 27. martā.
RÄ«gas paÅ”valdÄ«ba plāno noteikt koplietoÅ”anas elektroskrejriteņu un velosipēdu ātruma ierobežoÅ”anas un novietoÅ”anas zonas pilsētā. Tā lēma RÄ«gas domes Satiksmes un transporta lietu komiteja, bet gala lēmums vēl jāpieņem domnieku vairākumam.
RÄ«gas paÅ”valdÄ«bas Ārtelpas un mobilitātes departaments informē, ka galvaspilsētā ieviestas vēl trÄ«sdesmit mikromobilitātes rÄ«ku novietoÅ”anas zonas. Mikromobilitātes rÄ«ku novietoÅ”anas zonas ieviestas uz ietvēm starp pilsētvides labiekārtoÅ”anas elementiem, kur tās netraucē ne gājējiem, ne velobraucējiem. Å ajā sezonā jaunu zonu ievieÅ”ana ir noslēgusies, tomēr nākamā gada siltajā sezonā darbs atsāksies, uzmanÄ«bu pievērÅ”ot gan pilsētas centram, gan apkaimēm.
Mikromobilitāte
RÅ«pējoties par satiksmes dalÄ«bnieku droŔību un kārtÄ«bu pilsētas ielās, RÄ«gas paÅ”valdÄ«ba sāk ieviest mikromobilitātes rÄ«ku novietoÅ”anas zonas, kur turpmāk iedzÄ«votāji un rÄ«ku iznomātāji varēs novietot koplietoÅ”anas elektriskos skrejriteņus un elektriskos velosipēdus. Konsultējoties ar rÄ«ku iznomātājiem un iesaistot rÄ«dziniekus, Ŕīs zonas paredzēts izvietot populārākajos braucienu sākuma un gala punktos, kā arÄ« vietās, kur koplietoÅ”anas mobilitātes rÄ«ki visbiežāk rada neērtÄ«bas gājējiem un citiem satiksmes dalÄ«bniekiem.
Lai Å”o problēmu risinātu, RÄ«gas centrā pagaidām tikai 10 vietās iezÄ«mēti taisnstÅ«ri Ä«paÅ”i skrejriteņu novietoÅ”anai. RÄ«gas domes VeloinfrastruktÅ«ras nodaļas vadÄ«tāja vietnieks Oto Ozols sacÄ«ja: "Mums apzināto vietu skaits ir daudz plaŔāks. Ne tikai pilsētas centrā, bet arÄ« apkaimēs. AttiecÄ«gi, kopējais skaits var bÅ«t pāri simtam. VarbÅ«t pat vēl vairāk."
2023-08-20T17:51:49+00:00
Artūrs Reiljans