№10098

Link to this page might change

Nobody likes broken or misleading links on the Internet.

However, there's no effort being made to keep page URLs durable during the early days of this project.

This may apply to all pages but notes are most certainly at risk.

Link here with caution and stay tuned.

Stradiņa slimnīca
Uzlabojot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī ieviešot jaunus ārstniecības pakalpojumus, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca plāno vēsturisko ēku – 24. un 25.korpusa – atjaunošanu un pārbūvi. Stradiņa slimnīca izsludinājusi atklātu konkursu ēku pārbūvei inženierkomunikāciju un savienojuma tuneļa būvprojekta izstrādei, būvniecībai un autoruzraudzībai. Piedāvājumus pretendenti var iesniegt līdz 2024.gada 9.aprīlim.
2024-03-25T15:31:33+00:00
Artūrs Reiljans