Placewatch
Placewhat?
Chaos
Sign in

Chaos

Flagged cards410
Partially tagged (sport) 6
Partially tagged (tap water) 3
Partially tagged (micromobility) 3
Partially tagged (murals) 8
Rīgas apstādījumu komisijas sēdes 295
Needs tags for faraway locations 5
Partially tagged (trees) 6
Partially tagged 24
Broken link 24
Feed 20
Needs more existing child tags 5
Needs timed child tags 4
Needs splitting 8
Location issues38
Location is approximate 28
Location is too broad 1
Location has not yet been decided 9
RÄ«gas paÅ”valdÄ«ba Å”ogad jau piekto gadu aicināja iedzÄ«votājus bÅ«t noteicējiem savā apkaimē un lÄ«dz oktobra beigām balsot par rÄ«dzinieku iesniegtajām apkaimju attÄ«stÄ«bas iecerēm. Balsojumā piedalÄ«jās vairāk nekā 33 tÅ«kstoÅ”i iedzÄ«votāju, izraugoties desmit idejas, kuras tuvāko gadu laikā Ä«stenos paÅ”valdÄ«ba.