№10107

Link to this page might change

Nobody likes broken or misleading links on the Internet.

However, there's no effort being made to keep page URLs durable during the early days of this project.

This may apply to all pages but notes are most certainly at risk.

Link here with caution and stay tuned.

Hanzas iela 22
Laikmetīgās mākslas centram – sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai "Kim?" – bez atlīdzības nodos valsts nekustamo īpašumu Hanzas ielā 22, Rīgā, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības laikmetīgās mākslas jaunrades, pieejamības un izglītības jomā, paredz trešdien, 27. martā, Saeimā pieņemtais likums.
2024-03-27T12:20:57+00:00
Artūrs Reiljans