№10124

Link to this page might change

Nobody likes broken or misleading links on the Internet.

However, there's no effort being made to keep page URLs durable during the early days of this project.

This may apply to all pages but notes are most certainly at risk.

Link here with caution and stay tuned.

Kristapa iela 2 un 4
Ko plāno attīstīt? Un kurš? Divas dzīvokļu ēkas. + Dzīvokļu skaits: 22 + Projekta attīstītājs: K 2 + Arhitekts: Baltais Vītols + Stadija: Iesniegta būvniecības iecere (03.2024) Informācija par īpašumu: 🔑 Kristapa iela 4, Rīga, LV-1083 + Zemes platība: 0.2786 ha + Īpašnieks: K 2 SIA 🇱🇻 Uzņēmuma SIA K 2 darbības veids ir norādīts - Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. 99.86% no SIA K 2 pieder uzņēmumam SIA DAEM Research, kur PLG ir 2 Latvijas pilsoņi. @thenafta #KristapaIela #Riga
2024-04-02T09:06:52+00:00
Artūrs Reiljans