№10206

Link to this page might change

Nobody likes broken or misleading links on the Internet.

However, there's no effort being made to keep page URLs durable during the early days of this project.

This may apply to all pages but notes are most certainly at risk.

Link here with caution and stay tuned.

Feodora Samanska ielas JYSK
Ko plāno attīstīt? Un kurš? Tirdzniecības ēka. + Projekta attīstītājs: JD Properties + Arhitekts: Diānas Zalānes projektu birojs + Stadija: Iesniegta būvniecības iecere (04.2024) Informācija par īpašumu: 🔑 Feodora Samanska iela 1, Rīga, LV-1003 (blakus Lidl uz Krasta ielas) + Zemes platība: 0.4298 ha + Īpašnieks: Lidl Latvija SIA 🇩🇪 *Noteikts aizliegums bez SIA JD Properties, piekrišanas NĪ atsavināt, ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām vai sadalīt. SIA JD Properties 100% pieder SIA Do It, PLG ir Nīderlandes pilsonis ar PLG statusu 3 uzņēmumos, tajā skaitā - SIA Jysk Linnen'n Furniture un SIA Do It. SIA Do It: + Apgrozījums: 63 209 948 EUR (2022.gads) + Peļņa pēc nodokļiem: 1 415 225 EUR (2022.gads) SIA Jysk Linnen'n Furniture: + Apgrozījums: 28 974 928 EUR (2022.gads) + Peļņa pēc nodokļiem: 2 871 016 EUR (2022.gads) @thenafta #KrastaIela #Riga
2024-04-19T08:08:31+00:00
Artūrs Reiljans