Broken link

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Zolitūdes ielā 62, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0714) nodošanu publiskai apspriešanai – Rīgas pilsētas būvvalde. Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2017.gada 06.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-8437-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Zolitūdes ielā 62, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”. Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 17.
2024-05-07T20:11:41+00:00
Artūrs Reiljans