Vītolu iela 2

  • Explicitly tagged cards
  • Ko plāno attīstīt? Un kurš? 5 Dzīvokļu ēkas (B.kārta) + Projekta attīstītājs: Teego + Stadija: Iesniegta būvniecības iecere (04.2024) Informācija par īpašumu: 🔑 Vītolu iela 2, Rīga, LV-1005, Vītolu iela 6, Rīga, LV-1005, Duntes iela 34, Rīga, LV-1005 + Kopējā zemes platība visa projekta ietvaros: 2.8262 ha + Īpašnieks: Teego SIA 🇪🇪 SIA Teego 100% pieder SIA Teego Holding, kura līdzvērtīgās daļās pieder 7 Igaunijā reģistrētiem uzņēmumiem, savukārt lielāka daļa jeb 19.99998 % no SIA Teego Holding pieder SIA Meb Trust LV jeb Igaunijas NĪ attīstītājam “Invego”, kuru Latvijas portfelī ietilpst rindu māju ciemats Ādažos. p.s. SIA Meb Trust LV pieder arī SIA Greengo, kura ir izsludinājusi ideju konkursu attīstības koncepcijas izstrādei Šmerļa ielai 3,5 un 17 (blakus Akropole Alfa) ar kopējo teritorijas platību 75 449 m2. Konkursa mērķis ir iegūt labāko teritorijas un telpiskās attīstības vīzijas ieceres piedāvājumu. Godalgu fonds: 33 000 EUR. Norises laiks: līdz 24.06.2024. @thenafta #VitoluIela #Riga
    2024-01-02T15:03:51+00:00
    Artūrs Reiljans