Zvaigžņu iela 1

  • Explicitly tagged cards
  • Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Zvaigžņu ielā 1/3 (35. grupa, 40. grunts), zvaigžņu ielas sarkanajās līnijās (35. grupa, 102. grunts), pie Zvaigžņu ielas 1/3 – Rīgas pilsētas būvvalde. Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.04.2016. lēmumu Nr. 16, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 gobu ø 41, 20 cm, 2 kļavu ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 77 cm, 1 liepas ø 47 cm ciršana.
    2019-03-29T04:05:47+00:00
    Artūrs Reiljans