Partially tagged (murals)

09.03.2022. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības padomes sēdes lēmumi. Sēdes norises laiks: 09.03.2022., 09:00 Sēdi vada: Departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes vadītāja vietniece – Padomes priekšsēdētāja V.
06.10.2021. Pilsētbūvniecības padomes sēdes darba plāns. 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar atsevišķām komercplatībām jaunbūve Rīgā, Hanzas ielā 3B (kad. Nr. 0100 019 0007) 2. Administratīvās ēkas pārbūve, jauna būvniecība un teritorijas labiekārtošana Rīgā, Invalīdu ielā 1 (kad. Nr. 0100 017 0067)
08.07.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi – Rīgas pilsētas būvvalde. Sēdes norises laiks: 08.07.2020., 09:00 Sēdi vada: Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte Būvvaldes padomes locekļi: Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G.
2024-05-07T22:05:48+00:00
Artūrs Reiljans