Dailes teātra laukums

 • Explicitly tagged cards
 • Å onedēļ ilgi gaidÄ«to atklāŔanu piedzÄ«vos Dailes teātra priekÅ”laukums. Tas atjaunots un labiekārtots, un lÄ«dz ar to pilsētas centrā ir jauna, mÅ«sdienÄ«ga un ērta publiskā telpa, kas eleganti saspēlējas ar teātri un dod iespēju patÄ«kamai atpÅ«tai visiem.
  RÄ«ga top zaļāka! šŸ‘šŸ»šŸŒ³āœØ Priecājamies, ka labiekārtotais Dailes teātris skvērs ir jauna atpÅ«tas un satikÅ”anās vieta pilsētā. Vai Tev jau ir sanācis ieturēt nesteidzÄ«gu maltÄ«ti zem salapojuÅ”iem kokiem? šŸ‘·šŸ» Laukuma labiekārtoÅ”anas projekts realizēts sadarbÄ«bā ar Valsts nekustamie Ä«paÅ”umi.
  šŸŒ³Dailes teātris priekÅ”laukums ar katru dienu kļūst pievilcÄ«gāks un draudzÄ«gāks rÄ«dziniekiem un RÄ«gas viesiem. ā€œAtjaunojot teātra laukumu respektējam oriÄ£inālo laukuma ieseguma dalÄ«jumu un materiālus, kas pieŔķir tam raksturu. Vēsturisko materiālu izmantoÅ”ana bÅ«vniecÄ«bā ir ilgtspējÄ«gas un videi draudzÄ«gas bÅ«vniecÄ«bas pieeja, priekÅ”laukumā atjaunoÅ”anai tiek izvēlēti ilgmūžīgi materiāli, kam piemÄ«t augsta stiprÄ«ba un noturÄ«ba. Izmantotie materiāli ir oriÄ£inālais vēsturiskais Ä·ieÄ£elis kombinēts ar tam analogu jaunu klinkera bruÄ£i priekÅ”laukuma joslās,ā€ pauž MADE arhitekti. ā–«ļøVēsturisku materiālu izmantoÅ”ana Å”odienas modernajā pasaulē, ļauj mums saglabāt kultÅ«ras vēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm. #VNÄŖ #BÅ«vētlepnumam #PārvaldÄ«tGodam #madearhitekti #Dailesteātris
  Sākti sagatavoÅ”anas darbi Dailes teātra skvēra labiekārtoÅ”anai un atjaunoÅ”anai. AizvadÄ«tajā nedēļā sākti sagatavoÅ”anas darbi, lai drÄ«zumā veiktu Dailes teātra skvēra labiekārtoÅ”anu un atjaunoÅ”anu. PaÅ”laik tiek norobežota bÅ«vlaukuma teritorija un sākta celtniecÄ«bas vagoniņu uzstādÄ«Å”ana.
  Ukrainas kara dēļ paÅ”valdÄ«bās infrastruktÅ«ras projektu realizÄ“Å”ana var ievilkties un bÅ«tiski sadārdzināties. Austrumu maÄ£istrāle, Skultes pārvads un Salu tilts. Tie ir daži no RÄ«gas daudzu desmitu miljonu vērtiem infrastruktÅ«ras projektiem, kurus paÅ”valdÄ«bai, iespējams, nāksies pārskatÄ«t.
  Dailes teātra skvēra atjaunoÅ”anu kārtējo reizi nesāk solÄ«tajā laikā; darbus plāno pavasarÄ«. Å odien, 15:05 KultÅ«rtelpa Autori: Viktors Demidovs (Latvijas Radio korespondents ) Dailes teātra skvēra atjaunoÅ”anai bÅ«vnieks ir atrasts, taču firma pasÅ«tÄ«tājam neesot iesniegusi apdroÅ”ināŔanas polises, tāpēc teātra priekÅ”laukuma rekonstrukcija kārtējo reizi nav sākusies paredzē
  RÄ«gas paÅ”valdÄ«ba lÄ«dzfinansēs LatvieÅ”u strēlnieku laukuma un Dailes teātra skvēra atjaunoÅ”anu. RÄ«gas dome treÅ”dien, 27. oktobrÄ«, atbalstÄ«ja paÅ”valdÄ«bas dalÄ«bu un lÄ«dzfinansējuma pieŔķirÅ”anu valsts AS "Valsts nekustamie Ä«paÅ”umi" (VNÄŖ) realizētajos LatvieÅ”u strēlnieku laukuma un Dailes teātra skvēra atjaunoÅ”anas projektos.
  RudenÄ« plāno sākt Dailes teātra priekÅ”laukuma labiekārtoÅ”anu; bÅ«vdarbus veiks SIA Ā«Kvinta BCLĀ». Skvērs pie Dailes teātra ir gan valsts, gan paÅ”valdÄ«bas Ä«paÅ”ums. Teātra skvēra daļa Bruņinieku ielas pusē un BrÄ«vÄ«bas ielas pusē lÄ«dz teātra kasēm ir VNÄŖ pārvaldÄ«bā, bet atlikusÄ« daļa BrÄ«vÄ«bas ielas pusē ā€“ no kasēm lÄ«dz MatÄ«sa ielai ā€“ RÄ«gas paÅ”valdÄ«bas Ä«paÅ”umā.
  PieŔķir nepilnus 400 tÅ«kstoÅ”us eiro Dailes teātra skvēra labiekārtoÅ”anai. Å odien, 11:37 KultÅ«rtelpa Autori: LSM.lv kultÅ«ras redakcija Covid-19 krÄ«zes seku pārvarÄ“Å”anas un ekonomikas atlabÅ”anas pasākumu ietvaros Ministru kabinets pēc KultÅ«ras ministrijas (KM) iniciatÄ«vas otrdien, 17.
  Dailes teātra skvēra atjaunoÅ”anai pieteikuÅ”ies 3 bÅ«vuzņēmēji. VAS Valsts nekustamie Ä«paÅ”umi iepirkumā Dailes teātra priekÅ”laukuma sakārtoÅ”anai saskaņā ar MADE arhitekti izstrādātajām bÅ«vniecÄ«bas iecerēm pieteikuÅ”ies trÄ«s pretendenti. VNÄŖ sāk piedāvājumu vērtÄ“Å”anas procesu.
  Pabeigti darbi Dailes teātra energoefektivitātes uzlaboÅ”anai, VNÄŖ aicina bÅ«vuzņēmējus uz sadarbÄ«bu priekÅ”laukuma atjaunoÅ”anā. VAS ā€œValsts nekustamie Ä«paÅ”umiā€ izsludina iepirkumu Dailes teātra priekÅ”laukuma sakārtoÅ”anai saskaņā ar ā€œMADE arhitektiā€ izstrādāto bÅ«vprojektu. Teritorijas sakārtoÅ”anas darbi tiks uzsākti Å”ovasar un noritēs trijos posmos.
  BalstÄ«s ne tikai bērnus un pensionārus ā€“ 220 miljonus eiro izdalÄ«s bÅ«vobjektiem. ÄŖSUMĀ: Covid-19 krÄ«ze kļūs arÄ« par iespēju realizēt dažādu ministriju sapņus, kam lÄ«dz Å”im naudas nav pieticis.
  25.11.2020. BÅ«vvaldes padomes sēdes lēmumi ā€“ RÄ«gas pilsētas bÅ«vvalde. Sēdes norises laiks: 25.11.2020., 09:00 Sēdi vada: ArhitektÅ«ras pārvaldes vadÄ«tāja V. Belerte BÅ«vvaldes padomes locekļi: ArhitektÅ«ras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadÄ«tāja L. Sarma ArhitektÅ«ras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadÄ«tāja vietniece G.
  16.09.2020. BÅ«vvaldes padomes sēdes lēmumi ā€“ RÄ«gas pilsētas bÅ«vvalde. Sēdes norises laiks: 16.09.2020., 09:00 Sēdi vada: ArhitektÅ«ras pārvaldes vadÄ«tāja p.i. L. Sarma (V. Belerte) BÅ«vvaldes padomes locekļi: ArhitektÅ«ras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadÄ«tāja L. Sarma ArhitektÅ«ras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadÄ«tāja vietniece G.
  Dailes teātra skvēru cer atjaunot lÄ«dz nākamās vasaras beigām. Vakar, 7:14 Pilsētvide Autori: Māra Rozenberga (Latvijas Radio Ziņu dienesta korespondente) Gadiem nolaistā Dailes teātra skvēra remontu plāno pabeigt lÄ«dz nākamās vasaras beigām. Tas nozÄ«mē, ka nepiepildÄ«sies teātra cerÄ«bas savu simtgadi Å”ajā rudenÄ« sagaidÄ«t atjaunotā vidē.
  13.05.2020. BÅ«vvaldes padomes sēdes lēmumi ā€“ RÄ«gas pilsētas bÅ«vvalde. Sēdes norises laiks: 13.05.2020., 09:00 Sēdi vada: ArhitektÅ«ras pārvaldes vadÄ«tāja V. Belerte BÅ«vvaldes padomes locekļi: ArhitektÅ«ras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadÄ«tāja L. Sarma ArhitektÅ«ras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadÄ«tājas vietniece G.
  Paziņojums par publisko apsprieÅ”anu koka cirÅ”anai RÄ«gā, Å arlotes ileā 1 (23.grupa, 101.grunts) ā€“ RÄ«gas pilsētas bÅ«vvalde. Pamatojoties uz RÄ«gas domes ApstādÄ«jumu saglabāŔanas komisijas 16.03.2020. lēmumu Nr. 12, 1.2.10. Ā§, publiskai apsprieÅ”anai tiek nodota 1Ā kļavas ĆøĀ 30/61Ā cm cirÅ”ana. Objekts ā€“ ā€œDailes teātra laukuma pārbÅ«ve un labiekārtoÅ”anaā€. Adrese ā€“ RÄ«gā, Å arlotes ielā 1 (23.
  Paziņojums par publisko apsprieÅ”anu koku cirÅ”anai RÄ«gā, BrÄ«vÄ«bas ielā 75 (23.grupa, 108.grunts) ā€“ RÄ«gas pilsētas bÅ«vvalde. Pamatojoties uz RÄ«gas domes ApstādÄ«jumu saglabāŔanas komisijas 16.03.2020. lēmumu Nr. 12, 1.2.8. Ā§, publiskai apsprieÅ”anai tiek nodota 2Ā kļavu ĆøĀ 25, 52Ā cm, 6Ā liepu ĆøĀ 16 (celma caurmērs 21Ā cm), 19 (celma caurmērs 24Ā cm), 16/13 (celma caurmērs 36Ā cm), 22, 23, 41Ā cm cirÅ”ana.
  Ar ES fondu lÄ«dzfinansējumu atjaunos Dailes teātra skvēru, strēlnieku laukuma skvēru un Lielo Ä£ildi. KultÅ«ras mantojuma objektu atjaunoÅ”anai pieejamā ERAF finansējuma ietvaros Lielās Ä£ildes nama atjaunoÅ”anā paredzēts veikt ieguldÄ«jumus lÄ«dz 5 579 856 eiro, Dailes teātra skvēra sakārtoÅ”anā ā€“ ne vairāk kā 1 680 000 eiro, bet LatvieÅ”u strēlnieku laukuma skvēra atjaunoÅ”anā ā€“
  Kavējas Dailes teātra remonts un skvēra labiekārtoÅ”ana. ā€œVar dažādi gadÄ«ties ā€“ varbÅ«t simtgadi mēs sagaidÄ«sim kādā bÅ«vlaukumā,ā€ tā apmēram pirms gada pajokoja Dailes teātra direktors. Tomēr ne solÄ«tie energoefektivitātes paaugstināŔanas un siltināŔanas darbi, ne arÄ« skvēra labiekārtoÅ”ana nav sākuÅ”ies.
  Rīgas Centra attīstības biedrība. Vakar, 14. novembrī, Rīgas Centra attīstības biedrība devās kopīgā p...astaigā ar Rīgas mēru Oļegu Burovu un atbildīgajiem struktūrvienību vadītājiem, kam sekoja atklāta saruna ar mūsu apkaimes uzņēmējiem un iedzīvotājiem Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā.
  VNÄŖ: IUB nesaskata pārkāpumus VNÄŖ rÄ«kotajā bÅ«vdarbu iepirkumā par Dailes teātra fasādes atjaunoÅ”anu un ļauj turpināt iepirkuma procedÅ«ru. VAS ā€žValsts nekustamie Ä«paÅ”umiā€ (VNÄŖ) saņēmis Iepirkumu uzraudzÄ«bas birojā (IUB) atzinumu par iesniegto sÅ«dzÄ«bu, kurā konstatēts, ka Iesniedzēja iesniegums atzÄ«stams par nepamatotu, un tajā izteiktie lÅ«gumi ir noraidāmi un attiecÄ«gi nav pamata lemt par aizliegumu PasÅ«tÄ«tājam
  Dailes teātra rekonstrukcija kavēsies; VNÄŖ to cer sākt Å”oruden. Dailes teātris dibināts 1920. gada 19. novembrÄ«, tāpēc nākamajā rudenÄ« tam apritēs apaļi simt gadi. Martas Staņas projektētajā ēkā teātris darbojas jau 42 gadus, un liela daļa skatuves tehnikas arÄ« saglabājusies no Ŕī laika.
  Dailes teātra apkārtnes labiekārtoÅ”anas izmaksas nepatÄ«kami pārsteidz. Konkursa žūrija Dailes teātra teritorijas labiekārtoÅ”anai vienbalsÄ«gi izvēlējusies arhitektÅ«ras projektÄ“Å”anas uzņēmuma SIA Made arhitekti iesniegto metu, taču vēl gaidāmas diskusijas par projekta izmaksām un realizÄ“Å”anas laiku.
  RÄ«gas domes ÄŖpaÅ”uma departaments. ? Dailes teātra teritorijas labiekārtojuma metu konkursa rezultātus ...paziņos 26. martā ? Otrdien, 26. martā, plkst.11.30 RÄ«gas domes ÄŖpaÅ”uma departamentā (R. Vāgnera ielā 5, 219.kabinetā) žūrija paziņos Dailes teātra teritorijas labiekārtojuma metu konkursa rezultātus.
  Dailes teātra teritorijas labiekārtojuma metu konkursā ir saņemti astoņi projektu pieteikumi. Å odien, 5.martā, plkst.12.00 noslēdzās projektu pieteikÅ”anās RÄ«gas domes ÄŖpaÅ”uma departamenta izsludinātajam Dailes teātra teritorijas labiekārtojuma metu konkursam.Ā  Tajā ir saņemti astoņiĀ  projektu pieteikumi.
  ÄŖpaÅ”uma Departaments on Twitter. Å odien noslēdzās projektu pieteikÅ”anās @Dailesteatris teritorijas labiekārtojuma metu konkursam. Konkursā ir saņemti astoņi projektu pieteikumi. Metu konkursa žūrijas komisija iesniegtos projektu pieteikumus atvērs 7.martā. #metukonkurss #pilsētvide #sakārtot #atjaunot
  Dailes teātra teritorijas labiekārtojums ā€“ METU KONKURSI. Iepirkuma identifikācijas Nr. RDÄŖD 2019/5Ā  Konkurss ā€“ metu konkurss ā€œDailes teātra teritorijas labiekārtojumsā€, kas organizēts atbilstoÅ”i Publisko iepirkumu likuma (turpmāk ā€“ PIL) 8.Ā panta otrās daļas un Ministru kabineta 2017.Ā gada 28.Ā februāra noteikumu Nr.
  2017-10-25T09:46:07+00:00
  Artūrs Reiljans