Hanzas iela 3b

 • Explicitly tagged cards
 • BÅ«vdarbi RÄ«gas vēsturiskajā centrā Hanzas ielā, RÄ«gā, kur top A klases dzÄ«vojamais nams, rit pilnā sparā. Esam pabeiguÅ¡i 968 pāļu izbÅ«vi, gar Hanzas ielu izbÅ«vēta pagaidu atbalstsiena (BerlÄ«nes tipa), kā arÄ« demontēta transformatoru apakÅ¡stacijas ēka, atbrÄ«vojot vietu jaunajai bÅ«vei. Patlaban aktÄ«vi notiek zemes rakÅ¡anas darbi, pāļu galu cirÅ¡ana un gruntsÅ«deņu pazemināšana. Paralēli nepārtraukti veicam gruntsÅ«deņu monitoringu, Ä£eotehnisko uzraudzÄ«bu un blakus esoÅ¡o ēku monitorings. DrÄ«zumā uzsāksim režģogu betonēšanas darbus un pagrabstāva pamatu plātnes izbÅ«vi, kas ir bÅ«tiski projekta turpinājumam. Ēka atrodas RÄ«gas vēsturiskajā centrā, UNESCO Pasaules kultÅ«ras un dabas mantojuma aizsardzÄ«bas zonā, tādēļ bÅ«vdarbi tiek Ä«stenoti ar pietāti un cieņu pret kultÅ«rvēsturisko mantojumu. Ēku plānots nodot ekspluatācijā 2026. gada sākumā. Projekta attÄ«stÄ«tājs LNK Properties , arhitektÅ«ras un iekÅ¡telpu dizaina autori ir "AB3D". #LNKIndustries #mumspatikbuvet
  DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ ĒKA Adrese : Hanzas iela 3B, Rīga Platība : m2 Arhitekts : Diāna Zalāne, Agnese Tautiete, Elza Taube, Arta Buceniece, Līva Kenkle Pasūtītājs : Gads : 2021 Statuss : Apbūves priekšlikums
  KOMERCPLATĪBĀM HANZAS IELĀ 3B Dzīvojamo ēku komplekss ar komerplatībām pirmajā stāvā un pazemes autostāvvietu. Komanda: J. Mitenbergs, K. Galenieks, I. Lapiņš Adrese: Rīga, Hanzas iela 3B Statuss: Konkursa darbs | iegūta 1. vieta | saskaņots MBP, tiek izstrādāts būvprojekts Virszemes stāvu platība: 18500 m2 Pagrabstāva platība: 4879 m2 Kopējā stāvu platība: 23379 m2 Zemesgabala platība: 5795 m2 Apbūves laukums: 3235 m2 Gads: 2021 - 2022
  Izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanas iecerei zemes gabalam bez adreses pie Hanzas ielas 3B. Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.04.2022. sēdes protokols Nr. 14, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Hanzas ielā 3b (kadastra apzīmējums 0100 019 0007) paredzēts cirst 1 Holandes liepu ø 51 cm.
  06.10.2021. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētbūvniecības padomes lēmumi. Sēdes norises laiks: 06.10.2021., 09:00 Sēdi vada: Departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes vadītāja vietniece – Padomes priekšsēdētāja V.
  06.10.2021. Pilsētbūvniecības padomes sēdes darba plāns. 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar atsevišķām komercplatībām jaunbūve Rīgā, Hanzas ielā 3B (kad. Nr. 0100 019 0007) 2. Administratīvās ēkas pārbūve, jauna būvniecība un teritorijas labiekārtošana Rīgā, Invalīdu ielā 1 (kad. Nr. 0100 017 0067)
  2021-10-05T16:08:38+00:00
  Artūrs Reiljans