Rail Baltica

 • Explicitly tagged cards
 • Located all over here
  Rail Baltica reģionālās dzelzceļa stacijas Latvijā
  Jaunā "Rail Baltica" tilta aprises pār Daugavu bÅ«tu jāierauga pēc gada. Piektdien, 12. aprÄ«lÄ«, sākti pirmā tilta balsta Daugavā pāļa betonÄ“Å”anas darbi. Tilts vizuāli nemainÄ«s RÄ«gas panorāmu un neaizēnos esoÅ”o tiltu. Jaunā tilta balsti Å«denÄ« atradÄ«sies tieÅ”i pretÄ« esoÅ”ajiem, neradot jaunus ierobežojumus kuÄ£u un laivu satiksmei.
  Turpinot "Rail Baltica" tilta pār Daugavu izbÅ«vi RÄ«gā, martā sākti pirmā balsta bÅ«vniecÄ«bas darbi upē. Balsta konstrukcijas izbÅ«ve notiks no baržas, izmantojot Ä«paÅ”u aprÄ«kojumu, kā arÄ« pirmajā darbu posmā, rievsienu konstrukcijas izbÅ«vē, iesaistot Å«denslÄ«dējus, informēja bÅ«vnieki "Bererix".
  Sadalot "Rail Baltica" bÅ«vniecÄ«bu pa posmiem, pirmās fāzes scenārijā kopējās izmaksas izdevies samazināt vismaz par treÅ”daļu, apgalvo satiksmes ministrs. Tomēr pat tad, ja izdodas piesaistÄ«t visu cerēto Eiropas fondu naudu, aizvien nav atbildes, kā finansēt trÅ«kstoÅ”o daļu, kas pirmajam posmam, tas ir lÄ«dz 2030. gadam, ir ap trim miljardiem eiro, vēsta Latvijas TelevÄ«zijas (LTV) raidÄ«jums "De facto".
  Dzelzceļa projekta "Rail Baltica" jaunbÅ«vējamām dzelzceļa stacijām Latvijā ar satiksmes ministra Kaspara BriÅ”kena (P) rÄ«kojumu pieŔķirti nosaukumi, liecina par "Rail Baltica" Ä«stenoÅ”anu Latvijā atbildÄ«gās SIA "Eiropas dzelzceļa lÄ«nijas" (EDzL) paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
  šŸŽ‰ Sasniegts augstākais Rail Baltica RÄ«gas Centrālās stacijas punkts! Spāru svētki ir viena no senākajām bÅ«vniecÄ«bas tradÄ«cijām Latvijā, tomēr nebÅ«t ne vienÄ«gā. LatvieÅ”u folklorā bÅ«vju virsotnes sasniegÅ”ana vēsturiski tika atzÄ«mēta ļoti daudzveidÄ«gi. Pasākums bÅ«s pieejams plaŔākai sabiedrÄ«bai ā€“ ikviens interesents varēs piedalÄ«ties pasākumā un uzzināt par to, kāda bÅ«s stacija un kādu pienesumu tās izbÅ«ve sniegs pilsētvides attÄ«stÄ«bai. Ieeja bÅ«vlaukumā no E. Benjamiņas ielas. #CEFTransport | #RailBaltica | #BERERIX | #BESIX | #REREBÅ«ve | #RizzanideEccher
  PagājuŔā nedēļā uzstādÄ«ta pēdējā jeb ceturtā jumta arka jaunās RÄ«gas Centrālās dzelzceļa stacijas ēkas dienvidu pusē. šŸ— Stacijas jumta konstrukcijā izmantotie trÄ«sdimensionālie risinājumi ir Latvijas mērogam unikāli ā€“ tie ir kā puzles gabaliņi, kas sastāv no tÅ«kstoÅ”iem tērauda cauruļu un katrs stienis un mezgls ir ar atŔķirÄ«gu garumu un biezumu. Ieskaties procesā! šŸŽ„ #CEFTransport | #RailBaltica | #BESIX | #REREBÅ«ve | #RizzanideEccher
  Sakarā ar "Rail Baltica" dzelzceļa tilta pār Daugavu izbÅ«vi no pirmdienas, 5. februāra, Ä¢enerāļa Radziņa krastmalā RÄ«gā ieviesÄ«s ilgstoÅ”as satiksmes izmaiņas, kas paredz ierobežot satiksmi kreisajā brauktuves joslā, abos braukÅ”anas virzienos. Tas nozÄ«mē, ka satiksmei bÅ«s atvēlētas divas braukÅ”anas joslas katrā virzienā, informēja RÄ«gas paÅ”valdÄ«ba.
  Skvērs pie Prāgas ielas ir bÅ«tisks posms starp diviem lieliem sabiedriskās satiksmes mezgliem ā€“ autoostu un dzelzceļa staciju. Å omēnes #BERERIX veica gājēju un velobraucēju tilta pār pilsētas kanālu betonÄ“Å”anu, iestrādājot 36 m3 betona. Jaunais tilts ir aptuveni 13 metrus garÅ” un 7 metrus plats. #Progress | #BESIX | #REREBÅ«ve | #RizzanideEccher
  Turpinās darbi pilsētas kanāla zonā ā€“ decembrÄ« #BERERIX uzstādÄ«ja gājēju un velobraucēju tiltu pār pilsētas kanālu. Skvērs pie Prāgas ielas veidos savienojumu gājējiem un velosipēdistiem starp RÄ«gas starptautisko autoostu un RÄ«gas Centrālās stacijas teritoriju. ProjektÄ“Å”anas posmā Ä«paÅ”a uzmanÄ«ba veltÄ«ta vides pieejamÄ«bai ā€“ skvēra zonā plānots nodroÅ”ināt taktilās joslas jeb marķējumu vājredzÄ«giem cilvēkiem, lēzenas nogāzes un zemākus pakāpienus, droÅ”as margas pie gājēju tilta u.c. elementus cilvēkiem ar kustÄ«bu traucējumiem.#BERERIX | #BESIX | #REREBÅ«ve | #RizzanideEccher
  "Rail Baltica" RÄ«gas centrālā mezgla bÅ«vniecÄ«bas ietvaros pabeigti dzelzceļa estakādes izbÅ«ves darbi ielas lÄ«menÄ« projekta dienvidu pusē ā€“ Prāgas ielas un RÄ«gas starptautiskās autoostas zonā. Teritoriju, kas iepriekÅ” bija atvēlēta "Rail Baltica" bÅ«vdarbiem, nodod autoostas lietoÅ”anā un atsākas autobusu apkalpoÅ”ana, nodroÅ”inot pasažieru izkāpÅ”anu, informēja "Rail Baltica" nacionālais ieviesējs "Eiropas Dzelzceļa lÄ«nijas".
  Dzelzceļa infrastruktÅ«ras projektā "Rail Baltica" pamattrases izmaksas Latvijā aplēstas 3,7 miljardu eiro apmērā, savukārt pirmās kārtas bÅ«vdarbu Ä«stenoÅ”anai nepiecieÅ”ami 165 miljoni eiro bez pievienotās vērtÄ«bas nodokļa. Parakstot lÄ«gumu, Latvija uzņemsies valsts budžeta saistÄ«bas tikai par pirmās kārtas bÅ«vdarbiem, kuriem jau nodroÅ”ināts Eiropas infrastruktÅ«ras savienoÅ”anas instrumenta finansējums, informēja Satiksmes ministrija.
  Piektdien, 15 decembrÄ«, ekspluatācijā nodoti RÄ«gas paÅ”valdÄ«bas Publiskās infrastruktÅ«ras attÄ«stÄ«bas pārvaldes Ä«stenotie objekti dzelzceļa infrastruktÅ«ras ā€œRail Balticaā€ integrÄ“Å”anai pilsētas centra infrastruktÅ«rā, kas realizēti Ä¢enerāļa Radziņa krastmalā, RÄ«gas autoostas, Centrāltirgus un Centrālās stacijas pieguloÅ”ajā teritorijā.
  PagājuÅ”i nedaudz vairāk nekā trÄ«s gadi, kopÅ” sākta "Rail Baltica" RÄ«gas centrālā mezgla izbÅ«ve, un nesen pilsētas ainavā iezÄ«mējās jaunās stacijas galvenās konstrukcijas. Gan darbu pasÅ«tÄ«tājs, gan veicējs neslēpj ā€“ projekts ir dārgāks, nekā sākotnēji domāts, un lÄ«dz pabeigÅ”anai izmaksas vēl varētu palielināties.
  šŸ“¢ RÄ«gas panorāmu papildina pirmā RÄ«gas Centrālās stacijas jumta arka! šŸš„Rail Baltica RÄ«gas Centrālās stacijas bÅ«vlaukums atklāts 2020. gada novembra beigās. TreŔā bÅ«vniecÄ«bas gada noslēgums sagaidÄ«ts ar pirmās stacijas arkas konstrukcijas montāžas pabeigÅ”anu, vizuāli iezÄ«mējot stacijas augstāko punktu ā€“ gandrÄ«z 30 metru atzÄ«mi. šŸ‘ Ar arkas uzstādÄ«Å”anu turpinās nozÄ«mÄ«gi jumta konstrukcijas izbÅ«ves darbi. Stacijas ēkas jumta konstrukcija tiks veidota no tÅ«kstoÅ”iem tērauda cauruļu, katra no tām ir kā trÄ«sdimensionāls pildrežģis, kas savstarpēji savienots ar tērauda mezgliņiem. Elementi ir unikāli gan sava izmēra, gan atraÅ”anās vietas dēļ.
  NovembrÄ« apritēs trÄ«s gadi, kopÅ” RÄ«gā top Rail Baltica Centrālais mezgls ā€“ mÅ«sdienÄ«gs multimodāls satiksmes centrs, kas palielinās mobilitāti, droŔību, pieejamÄ«bu, kā arÄ« pieŔķirs RÄ«gai jaunus vaibstus, vizuāli un funkcionāli savienojot lÄ«dz Å”im ar dzelzceļa uzbērumu atdalÄ«tās pilsētas daļas, kā arÄ« ar jaunu dzelzceļa tiltu ērti savienojot Daugavas abus krastus arÄ« gājējiem un riteņbraucējiem. Ikvienam jau ir vizuāli pamanāmas aprises gan dzelzceļa estakādei, gan arÄ« jaunajai stacijas ēkai.
  Citā pilsētā varbÅ«t ierasta lieta, bet RÄ«gā - liels sasniegums. Ä¢. Radziņa krastmalā tomēr bÅ«s koki! Izrādās, papÅ«loties ir iespējams pārliecināt Nacionālā kultÅ«ras mantojuma pārvalde par to, ka koki ir mÅ«sdienÄ«gu pilsētas ielu nepiecieÅ”ama sastāvdaļa. Paldies tiem, kas papÅ«lējās, un vairāk tādu izdoÅ”anos!
  Noslēdzot abu jauno ceļu bÅ«vniecÄ«bas darbus, "Rail Baltica" posms pie RÄ«gas lidostas sasniedzis bÅ«tisku atskaites punktu ā€“ ceļŔ uz un no lidostas kļuvis ērtāks un droŔāks. Paredzams, ka tas novērsÄ«s sastrēgumus un nedaudz saÄ«sinās ceļā pavadāmo laiku, informēja projekta ieviesēji.
  Å onedēļ noslēdzas RÄ«gas paÅ”valdÄ«bas veiktie pamata bÅ«vdarbi Ä¢. Radziņa krastmalā, RÄ«gas autoostas, Centrāltirgus un Centrālās stacijas pieguloÅ”ajā teritorijā, kas nepiecieÅ”ami dzelzceļa infrastruktÅ«ras ā€œRail Balticaā€ integrÄ“Å”anai pilsētas centra infrastruktÅ«rā. Pēc bÅ«vdarbu aktÄ«vās fāzes tiks uzsākts pēdējais posms - objektu nodoÅ”ana ekspluatācijā. VienlaicÄ«gi turpināsies Eiropas nozÄ«mes dzelzceļa infrastruktÅ«ras ā€œRail Balticaā€ izbÅ«ve.
  Pēc vērienÄ«giem remontdarbiem rÄ«dzinieki atkal var pārvietoties pa Ä¢enerāļa Radziņa krastmalu gan ar auto, gan velosipēdiem, gan kājām. Å onedēļ noslēdzas bÅ«vdarbi "Rail Baltica" integrÄ“Å”anai RÄ«gas centrā. Bez salabotiem ceļiem, izbÅ«vētām platām gājēju pārejām un divvirzienu veloceļa uzlabota arÄ« sabiedriskā transporta infrastruktÅ«ra. Pretēji strauji augoÅ”ajām kopējām dzelzceļa projekta izmaksām Ŕī pārbÅ«ve izmaksājusi mazāk, nekā gaidÄ«ts.
  No pirmdienas, 6. novembra, plānots atjaunot satiksmi Dzirnavu, Turgeņeva un Abrenes ielas krustojumā. šŸš¦ Dzirnavu ielas zonā darbi turpināsies, un tuvākā mēneÅ”a laikā #BERERIX pilnveidos gājēju ietvju zonas, tādejādi paplaÅ”inot ielas braucamo daļu. PilnÄ«ga Dzirnavu ielas profila pabeigÅ”ana plānota nākamajā bÅ«vniecÄ«bas posmā, kad tiks izbÅ«vēts ziemeļu puses dzelzceļa pārvads. Atgādinām, ka sestdien, 4. novembrÄ«, satiksme un gājēju pārvietoÅ”anās Å”ajā zonā no plkst. 7.00 lÄ«dz 24.00 tiks slēgta. šŸš§
  Å ajā rudenÄ« #BERERIX plāno pabeigt dzelzceļa uzbēruma izbÅ«vi jeb aizbērÅ”anu. Å obrÄ«d atseviŔķās Rail Baltica RÄ«gas Centrālā mezgla zonās uzbēruma izbÅ«ve veikta jau 80-90% apjomā, piemēram, Prāgas ielas skvēra zonā, kur kopumā iestrādāti vairāk nekā 6500 m3 aizberamā materiāla un turpinās tehniskā bloka izbÅ«ve pie Prāgas ielas pārvada. Runājot par tehnoloÄ£iju, darbi uzbēruma izbÅ«vē tiek plānoti secÄ«gi ā€“ aizberamā materiāla jeb smilts blietÄ“Å”ana tiek veikta pa kārtām, katrai no tām nepārsniedzot 50 centimetrus. Å ajā rudenÄ« Å”os darbus plānots pabeigt visā projekta zonā, aizberot uzbērumu lÄ«dz Ä«paÅ”i sagatavotai kārtai, uz kuras nākotnē tiks izbÅ«veti sliežu ceļi. šŸš†
  #BERERIX sācis jaunā Gogoļa ielas dzelzceļa pārvada rietumu puses laiduma betonÄ“Å”anu! šŸš… Gogoļa ielas pārvada rietumu puses laidums ir sadalÄ«ts 5 atseviŔķās daļās, un Å”onedēļ, pabeidzot stiegrojuma izbÅ«vi, uzsākām pirmo klāju betonÄ“Å”anu. Plānots, ka lÄ«dz novembra beigām betona konstrukcijas Gogoļa ielas pārvada rietumu jeb Centrāltirgus pusē tiks izbÅ«vētas pilnÄ«bā, un #BERERIX turpinās pārvada izbÅ«ves darbus austrumu zonā. Rail Baltica
  Rail Baltica projekta ietvaros RÄ«gas centrā top kas skaists ā€¦ #MAPEI materiāli: Plastimul 2K Super, Malech, Elastocolor Paint, Triblock P, Mapecoat TNS Extreme MAPECOAT TNS EXTREME ir ātri žūstoÅ”s epoksÄ«da-akrila sveÄ·u sastāvs ar frakcionētām pildvielām, lai veidotu izturÄ«gus pārklājumus uz virsmām, kuras pakļautas ne vien intensÄ«vai velo un gājēju noslodzei, bet arÄ« automaŔīnu noslodzei. Piemērots arÄ«, lai izveidotu krāsainu pārklājumu segumiem, kuriem jānodroÅ”ina augstu pretslÄ«des lÄ«meni, tostarp mitros laikapstākļos. Piemērots gājēju un velo celiņiem, brauktuvēm, sporta laukumiem, pilsētvides ceļu marÄ·Ä“Å”anai un dekorÄ“Å”anai. BÅ«vuzņēmēji: LNK Industries, SIA BINDERS, Koro BÅ«ve #plastimul2ksuper #malech #elastocolorpaint #triblockp #mapecoattnsextreme #pārklājumsveloceliņiem #krāsaceļumarÄ·Ä“Å”anai #neslÄ«doÅ”spārklājums #pretslÄ«des #sportalaukums #pārklājumssportalaukumam #brauktuvjumarÄ·Ä“Å”ana #tenisalaukums #basketbolalaukums
  Dzelzceļa projekta "Rail Baltica" projektÄ“Å”anas darbu kavējumos galvenokārt ir vainojama Spānijas projektÄ“Å”anas uzņēmuma "Idom" nespēja pilnvērtÄ«gi veikt saistÄ«bas, teikts Satiksmes ministrijas (SM) informatÄ«vajā ziņojumā par "Rail Baltica" projekta ievieÅ”anas progresu Latvijā Å”ogad pirmajā pusgadā.
  Turpinām darbu pie jaunā Rail Baltica dzelzceļa tilta pār RÄ«gas pilsētas kanālu klāja izbÅ«ves. šŸš… Nākotnē pa Å”o tiltu kursēs Rail Baltica ātrvilciens, bet gājējiem un velobraucējiem kļūs pieejams jauns gājēju tilts, kas savienos jauno skvēru ar Centrāltirgu un RÄ«gas Centrālo dzelzceļa staciju.šŸš“šŸŒ³ #BERERIX
  Pirmais ātrgaitas vilciens pa topoÅ”ajām "Rail Baltica" sliedēm atseviŔķās vietās varētu sākt kursēt divus gadus agrāk jeb 2028. gadā. Visu trasi no Tallinas lÄ«dz Lietuvas/Polijas robežai sola pabeigt lÄ«dz 2030. gadam. Lielākās bažas ā€“ vai vairāku miljardu eiro vērtajam projektam bÅ«s nauda. RÄ«gā atseviŔķiem darbiem pietrÅ«kstot 200 miljonu eiro. Lai gan valsts sedz tikai daļu naudas, noskaidrojies, ka FinanÅ”u ministrijā pēc palÄ«dzÄ«bas atbildÄ«gie nav vērsuÅ”ies.
  Septembra noslēgumā #BERERIX pabeidza RÄ«gas Centrālās dzelzceļa stacijas rietumu puses arkas pēdu uzstādÄ«Å”anu. šŸOktobrÄ« un novembrÄ« turpināsies darbs pie 5 austrumu un dienvidu puses arku konstrukciju montāžas. Interesanti, ka ievērojamo izmēru dēļ konstrukciju transportÄ“Å”anai pa bÅ«vlaukumu tiek izmantota Ä«paÅ”a paÅ”gājēja modulārā transportiera sistēma (SPMT). Tālāk arkas pēdas konstrukciju nepiecieÅ”amajā vietā, virs dzelzceļa peronu lÄ«meņa, paceļ ar Å”obrÄ«d Baltijā lielāko kāpurķēžu celtni.šŸ— Ieskaties fotogalerijā! šŸ“ø
  šŸ‘ A new milestone reached in Rail Baltica Riga Central Hub construction. Rail Baltica project delivery organization in Latvia, Eiropas Dzelzceļa lÄ«nijas, has announced that arch installation for the new railway station building has now commenced. This step marks the beginning of the construction of the stationā€™s roof structure, further defining its shape. šŸ—ļø By the end of fall 2023, a total of 8 such structures are planned to be installed in the southern zone of the station, with work scheduled both during the night and daytime. The highest point of the stationā€™s roof will reach almost 30 meters. šŸš‰ The station area represents the most extensive and technically complex portion of the Rail Baltica Riga Central Hub. In the coming months, the project delivery organizations plan to complete the concrete paving for the railway track bed on the 3rd floor and install the initial elements of the roof structure ā€“ the framework upon which the buildingā€™s roof will later be installed. The new stationā€™s roof structure consists of thousands of steel bars interconnected with steel nodes. šŸš„ As a result of the Rail Baltica project, Riga Central Railway Hub will become the largest passenger service facility in the Baltic States, offering the opportunity to travel to any destination in Latvia and Europe. Read more šŸ‘‰ https://shorturl.at/msC23
  RÄ«dzinieki un galvaspilsētas viesi - visi, kuriem interesē, kas notiek aiz augstajiem žogiem paŔā RÄ«gas centrā pie Centrāltirgus un RÄ«gas Autoostas - Edgars Neilands un viņa reportāža no notikuma vietas. Jau pavisam drÄ«z mēs visi varēsim izbaudÄ«t jauno RÄ«gas zaļo zonu Daugavas un kanāla malā, atpÅ«sties uz zāliena koku ēnā un vērot Centrāltirgus nepārtraukto rosÄ«bu... šŸŒ²šŸŒ³ #labiekoki #labiekokidārzos #rÄ«ga #koki
  No Å”odienas Dzirnavu iela ir atvērta satiksmei un gājējiem! šŸš— SeptembrÄ« #BERERIX veiks pārvadam blakus esoŔā Dzirnavu, Turgeņeva un Abrenes ielas krustojuma asfaltÄ“Å”anas darbus, kā arÄ« turpinās krustojuma pārbÅ«vi. Å o bÅ«vniecÄ«bas darbu laikā nedz gājēju pārvietoÅ”anās, nedz transportlÄ«dzekļu satiksme pilnÄ«bā slēgta netiks, tomēr jārēķinās, ka atbilstoÅ”i darbu plānam noteiktos laika posmos tiks ierobežota satiksme atseviŔķās Ŕīs zonas joslās. šŸš§ Rail Baltica trases izbÅ«ves rezultātā Dzirnavu ielas pārvada teritorijā iedzÄ«votāji un pilsētas viesi iegÅ«s funkcionāli uzlabotu ielas posmu - plaŔākas gājēju ietves abās ielas pusēs, veloceļus un pārbÅ«vētu Dzirnavu, Turgeņeva un Abrenes ielas krustojumu. Uzeja uz dzelzceļa platformām pēc projekta Ä«stenoÅ”anas atradÄ«sies dzelzceļa pārvada austrumu pusē, izņemot uzejas uz Rail Baltica platformām, kas joprojām bÅ«s stacijas pusē. No Dzirnavu ielas lÄ«dz pat RÄ«gas Centrālajai dzelzceļa stacijai un LāčplÄ“Å”a ielai otrā virzienā nākotnē cilvēkus ar redzes traucējumiem vadÄ«s taktilā josla. Paralēli dzelzceļam tiks izbÅ«vēts veloceļŔ. šŸš“
  āœ… No 11. septembra Dzirnavu ielas pārvada zonā plānots atjaunot visa veida transportlÄ«dzekļu satiksmi un gājēju kustÄ«bu! #BERERIX pabeidzis Rail Baltica Dzirnavu ielas dzelzceļa pārvada dienvidu daļas nesoÅ”o konstrukciju izbÅ«vi. Nākamnedēļ, sākot ar 4. septembri, Dzirnavu ielā, posmā no Satekles ielas lÄ«dz Turgeņeva ielai zem jaunā pārvada, plānots uzsākt ielas asfaltÄ“Å”anas darbus. KopÅ” bÅ«vniecÄ«bas darbu uzsākÅ”anas jÅ«lija beigās, seÅ”u nedēļu laikā BERERIX ir izbÅ«vējis jaunā dzelzceļa pārvada nesoŔās konstrukcijas, tai skaitā nepiecieÅ”amajā apjomā pabeigta veco pārvada pamatu un palÄ«gkonstrukciju (rievsienu u.c.) demontāža, dzelzceļa pārvada 39 siju montāža, inženierkomunikāciju rekonstrukcija un ierÄ«koÅ”ana abās ielas pusēs, paliekoÅ”o veidņu montāža, veikta daļēja ceļa seguma konstrukcijas izbÅ«ve un citi darbi. Sākotnēji Dzirnavu ielu atvērt satiksmei bija plānots 31. augustā. Tomēr sakarā ar palielināto nokriŔņu daudzumu augustā ceļas segas konstrukcijas ar saistvielām nesaistÄ«tais konstruktÄ«vās kārtas materiāls tika pārmitrināts, kā rezultātā nebija iespējams sasniegt tehnoloÄ£iski nepiecieÅ”amos kvalitātes rādÄ«tājus. Stabilizējoties laikapstākļiem, bÅ«vnieks BERERIX mobilizēs darba brigādes, lai iespējas gadÄ«jumā Dzirnavu iela tiktu atvērta pēc iespējas ātrāk, par ko bÅ«vnieks informēs sabiedrÄ«bu atseviŔķi.
  Å onedēļ aprit mēnesis kopÅ” tika uzsākta Rail Baltica Dzirnavu ielas dzelzceļa pārvada bÅ«vniecÄ«ba. šŸš… Dienvidu daļā ir pilnÄ«bā pabeigta 39 pārvada siju montāža, un turpinās darbi, lai jau septembrÄ« varētu uzsākt klāja betonÄ“Å”anu. Ieskaties galerijā, kā #BERERIX sokas ar pārvada izbÅ«vi! #Progress
  Darbi projekta ā€œRail Balticaā€ integrÄ“Å”anai RÄ«gas centra infrastruktÅ«rā turpinās! šŸ™ŒšŸ»āœØ Sākts 13. janvāra ielas, 11. novembra krastmalas un Maskavas ielas satiksmes mezgla pārbÅ«ves noslēdzoÅ”ais etaps! Kopumā paÅ”laik darbi citās projekta zonās noris atbilstoÅ”i grafikam un tos plānots pabeigt Ŕī gada septembrÄ«. ā„¹ Vairāk: bit.ly/3YuVKvn
  Sākts projekta ā€œRail Balticaā€ integrÄ“Å”anai RÄ«gas centra infrastruktÅ«rā noslēdzoÅ”ais etaps 13. janvāra ielas, 11. novembra krastmalas un Maskavas ielas satiksmes mezgla pārbÅ«vē. Kopumā paÅ”laik darbi citās projekta zonās noris atbilstoÅ”i grafikam un tos plānots pabeigt Ŕī gada septembrÄ«.
  #BERERIX noslēdzis nozÄ«mÄ«gos Rail Baltica LāčplÄ“Å”a ielas pārbÅ«ves darbus dzelzceļa pārvada zonā. Turpmāk Å”ajā posmā satiksme ritēs raitāk, kā arÄ« gājēju un velosipēdistu pārvietoÅ”anās bÅ«s droŔāka. šŸš“ IedzÄ«votājiem kļuvusi pieejama jauna ar luksoforu regulēta gājēju pāreja, pārvada rietumu pusē izbÅ«vēts pilnÄ«bā jauns veloceļŔ, kas ļaus baudÄ«t riteņbraukÅ”anu bez raizēm, kā arÄ« pilnÄ«bā pabeigta ielas horizontālā marķējuma uzklāŔana. šŸš— Plānots, ka 2024. gadā LāčplÄ“Å”a ielas dzelzceļa pārvada zonā tiks veikti labiekārtoÅ”anas darbi ā€“ zālāja un krÅ«mu stādÄ«Å”ana, celiņa uz RÄ«gas Centrālās stacijas pusi izbÅ«ve un brauktuvi norobežojoÅ”o elementu uzstādÄ«Å”ana.šŸŒ³
  Å onedēļ #BERERIX pabeidzis Y tipa kolonnu montāžu Rail Baltica RÄ«gas Centrālās dzelzceļa stacijas zonā. Kopā uzstādÄ«tas 6 kolonnas, kas nākotnē balstÄ«s stacijas uzgaidāmās zāles plātnes konstrukciju. Katra no kolonnām sver aptuveni 21 tonnu un ir 9 metrus augstas.šŸ— Å obrÄ«d tērauda konstrukcijas bÅ«vlaukumā ir redzamas, tomēr noslēguma posmā tās vēl tiks apstrādātas ar ugunsdroÅ”u pārklājumu un apÅ”uvumu. šŸ‘©ā€šŸš’ #Progress
  JÅ«lija izskaņā uzsākta Rail Baltica Dzirnavu ielas dzelzceļa pārvada bÅ«vniecÄ«ba! šŸ— Vēsturisko trÄ«slaidumu pārvadu #BERERIX pārbÅ«vēs par vienlaiduma, un darbi sākti ar siju montāžu, kuras pārvada dienvidu daļā kopskaitā bÅ«s 39. Katra sija ir aptuveni 23 metrus gara un sver aptuveni 36 tonnas.šŸŖØ Rail Baltica trases izbÅ«ves rezultātā Dzirnavu ielas pārvada teritorijā iedzÄ«votāji un pilsētas viesi iegÅ«s funkcionāli uzlabotu ielas posmu ā€“ plaŔākas gājēju ietves abās ielas pusēs, veloceļus un pārbÅ«vētu Dzirnavu, Turgeņeva un Abrenes ielas krustojumu. Uzeja uz dzelzceļa platformām pēc projekta Ä«stenoÅ”anas atradÄ«sies dzelzceļa pārvada austrumu pusē, izņemot uzejas uz Rail Baltica platformām, kas joprojām bÅ«s stacijas pusē. No Dzirnavu ielas lÄ«dz pat RÄ«gas Centrālajai dzelzceļa stacijai un LāčplÄ“Å”a ielai otrā virzienā nākotnē cilvēkus ar redzes traucējumiem vadÄ«s taktilā josla, kā arÄ« paralēli dzelzceļam tiks izbÅ«vēts veloceļŔ. šŸš“šŸ» #progress
  Dzelzceļa projekta "Rail Baltica" bÅ«vniecÄ«ba rit uz priekÅ”u kā plānots, taču iedzÄ«votājiem vēl lÄ«dz gada beigām bÅ«s jāsadzÄ«vo ar bÅ«vdarbu izraisÄ«tiem sastrēgumiem ielās. Å onedēļ tiks pabeigti bÅ«vdarbi pie LāčplÄ“Å”a ielas dzelzceļa pārvada, bet jau nākamnedēļ tie sāksies Dzirnavu ielā.
  2017-03-22T16:19:16+00:00
  Artūrs Reiljans